Populační imunita: co to vlastně je, a proč na tom záleží

Termín “populační imunita” se začal používat v dobách, kdy se rozjížděly vakcinační programy. Začalo se diskutovat o tom, že některé nemoci by mohly být úplně vymýceny. Dnes již překonaný pohled na věc říká, že procento lidí potřebné pro vytvoření populační imunity je přímo odvozené od čísla R0 (to je to číslo, které říká, jak účinně se virus šíří). Tento pohled však v praxi naráží na několik problémů, a komplexní pohled na populační imunitu není vůbec jednoduchá věc.

[..]
Read more