Kontakt
Mgr. Adam Obr, Ph.D.

Vystudoval buněčnou biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Pracuje na Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde se zabývá biologií leukemických buněk. Zajímá se o výživu a sportovní fyziologii.

Dvojnásobný otec, vzpěrač, bubeník.
Napůl člověk, napůl kafe.

covidsrozumem@gmail.com