PROČ A JAK (NE)TESTOVAT NA COVID-19 (a jak by se to dalo dělat správně)

PROČ A JAK (NE)TESTOVAT NA COVID-19 (a jak by se to dalo dělat správně)

Objevují se názory, které říkají, že testování by mělo být omezeno na osoby s příznaky. To je podle mého názoru krátkozraká úvaha, protože bychom se tak okrádali o velmi cenná data, která nám — při předpokladu, že je správně interpretujeme — dokážou říci, co se u nás doopravdy děje.

[..]

Read more