Jak fungují mRNA vakcíny?

Vakcinace pomocí mRNA funguje v podstatě stejně, jako přirozená infekce – jen můžeme kontrolovat množství a druh antigenu.

Přirozená infekce logicky obsahuje celý virus, který se musí dostat do buňky, odhalit svou RNA a množit se. Virus je na to přizpůsoben, táhne s sebou ve svém genomu proteiny, které mu v tom pomáhají.My z těch virových proteinů vybereme jeden jediný (typicky Spike protein), jehož “genetickou informaci” – tedy onu mRNA obsaženou ve vakcíně – vložíme do lipidové částice (v podstatě trochu mimikujeme virus) a vstříknem do svalu.

Tak se stane to, že mRNA se v cytoplasmě svalových buněk začne překládat (vyrobí se z ní ten protein). Pro ten ale buňka nemá žádné využití, a tak ho rozloží, a části z něj “vystrčí” ven z buňky na MHC receptorech (to jsou receptory sloužící k tomu, aby prezentovaly imunitním buňkám cokoli, co by mohlo být pro imunitní systém zajímavé). Na povrch buňky se tedy nedostane celý protein. Buňky imunitního systému si jej všimnou, vezmou vzorek, zanesou do imunitní databáze (trochu tu básním, ale představte si to tak), a příště, až tento antigen (část proteinu) rozpozná třeba na virové částici, může se rozhodnout, co s ním.

Vtip je v tom, že je-li tento kus proteinu prezentován na našich buňkách, tak všude okolo jsou přítomny tzv. inhibiční koreceptory, které buňky imunitního systému rozpoznají zároveň s virovým proteinem. Buňky imunitního systému tedy ví, že tyto buňky jsou naše, a nemají je zabíjet. Tyto koreceptory ale nejsou přítomné na virové částici, a proto ji může imunitní systém zlikvidovat. To platí i pro buňky, které virus už zabil, ty jsou rozpoznány jinými mechanismy. Všechno v imunitním systému je o rovnováze, a tohle není zdaleka jediný mechanismus, kterým buňka umí rozpoznat cizí částici.

Takhle to funguje i při standardní virové infekci jakýmkoli virem. Rozdíl je v tom, že vakcína nemá schopnost se množit a dělat nové virové částice, a infikovat ostatní buňky.mRNA z vakcíny se nedostane do jádra, a nemá jak ovlivnit naši DNA.mRNA (z vakcíny, ale jakákoli) se v buňce velmi rychle degraduje, a proto je její účinnost přirozeně časově omezená. Totéž platí pro MHC receptory a vlastně cokoli v buňce.

Read more

Populační imunita: co to vlastně je, a proč na tom záleží

Termín “populační imunita” se začal používat v dobách, kdy se rozjížděly vakcinační programy. Začalo se diskutovat o tom, že některé nemoci by mohly být úplně vymýceny. Dnes již překonaný pohled na věc říká, že procento lidí potřebné pro vytvoření populační imunity je přímo odvozené od čísla R0 (to je to číslo, které říká, jak účinně se virus šíří). Tento pohled však v praxi naráží na několik problémů, a komplexní pohled na populační imunitu není vůbec jednoduchá věc.

[..]
Read more

PROČ A JAK (NE)TESTOVAT NA COVID-19 (a jak by se to dalo dělat správně)

PROČ A JAK (NE)TESTOVAT NA COVID-19 (a jak by se to dalo dělat správně)

Objevují se názory, které říkají, že testování by mělo být omezeno na osoby s příznaky. To je podle mého názoru krátkozraká úvaha, protože bychom se tak okrádali o velmi cenná data, která nám — při předpokladu, že je správně interpretujeme — dokážou říci, co se u nás doopravdy děje.

[..]

Read more
27 Comments
Write A Comment